KEMAHIRAN PENGURUSAN & PENYELIAAN

Khusus untuk pengurus dan penyelia kumpulan yang menghadapi cabaran mengurus pekerja

Ia meninjau pelbagai kompetensi yang diperlukan oleh penyelia dari pelbagai industri. Ini termasuklah dari aspek disiplin, pengagihan kerja, latihan dan motivasi dan sifat kepimpinan yang disegani

 

kursuspenyeliaan_learninganddevelopment_LND_cidbaccredited_shortcourse_cadtraining.com.my

KEMAHIRAN PENGURUSAN & PENYELIAAN
Khusus untuk pengurus dan penyelia kumpulan yang menghadapi cabaran mengurus pekerja
Normal fee RM 1150
Current promotion RM 930
COURSE DETAILS >>HERE<<

 

Price: *RM

WhatsApp chat