Kursus Kemahiran Penyeliaan | kursus jangka pendek 2 hari | 20 mata CCD CIDB

supervisory_kursuspenyeliaan_learninganddevelopment_LND_cidbaccredited_shortcourse_cadtraining.com.my

 

Kursus ini khusus untuk pengurus, penyelia, dan ketua kumpulan yang menghadapi cabaran mengurus pekerja. Ia meninjau pelbagai kompetensi yang diperlukan oleh penyelia dari pelbagai industri. Ini termasuklah dari aspek disiplin, pengagihan kerja, latihan dan motivasi dan sifat kepimpinan yang disegani.

Objektif Kursus

  • Mengenalpasti sumbangan mereka terhadap organisasi
  • Mampu mengaitkan tugas dan tanggungjawab kerja dengan matlamat organisasi
  • Menganalisa tugasan harian dan memahami konsep kompetensi kerja
  • Memimpin dan mengurus produktiviti dan memotivasikan pekerja mereka
  • Melaksanakan komunikasi dan kemahiran interaksi yang berkesan.

 

Jangkamasa Kursus // 2 hari

Peserta Kursus // Kursus ini terbuka kepada pegawai, penyelia, ketua syif dan semua yang menjalankan tugas penyeliaan.

Metodologi // Aktiviti individu dan kumpulan ,perbincangan, sesi video.

 

current promotion RM930

 

 

 

 

Contact us with the form below for any inquiries!

Author

WhatsApp chat