KURSUS EIS/SIP DAN PENJANA – KNOWLEDGE TREE PLT

 

FAEDAH UNTUK PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN KERJA

Adakah anda mengetahui sesiapa sahaja yang baru diberhentikan kerja atau retrenched? Melalui Perkeso, terdapat banyak banyak faedah untuk pekerja yang telah diberhentikan.

Contohnya elaun bulanan 30%-80% daripada gaji asal selama 6 bulan dan kursus latihan secara percuma

Syarat Kelayakan

  • Memenuhi syarat kelayakan caruman (CQC) contoh mempunyai bilangan caruman yang mencukupi.
  • Hilang pekerjaan mengikut definisi kehilangan pekerjaan di bawah Akta 800.

a) Pemberhentian kerja biasa.
b) VSS/MSS (skim pemisahan sukarela/persefahaman bersama).
c) Penutupan tempat kerja kerana bencana alam (force majeure).
d) Bankrap atau penutupan perniagaan.
e) Pembuangan kerja secara konstruktif.
f) Peletakan jawatan disebabkan gangguan seksual atau ugutan di tempat kerja.
g) Perletakan jawatan apabila diarah melaksanakan kerja di luar skop yang membahayakan keselamatan.

  • Berikut adalah bukan kehilangan pekerjaan:

a) Pembuangan akibat salah laku pekerja.
b) Peletakan jawatan secara sukarela.
c) Persaraan
d) Tamat tempoh kontrak perkhidmatan atau penyiapan kerja atau penamatan kontrak perkhidmatan secara persetujuan bersama tanpa terma dan syarat.

 


Kategori: EIS/SIP

Penyedia Latihan: Knowledge Tree PLT
Medium: Fizikal (Classroom) dan Atas Talian (Online)
Masa: 9.00 am – 5.00 pm
Lokasi:

Fizikal: CAD Training Centre, 3-27, Jalan Bandar Puteri 4/6 Bandar Puteri Puchong, 47100 Puchong, Selangor
Atas Talian: Aplikasi Zoom

 

Senarai Kursus Latihan dibawah Knowledge Tree PLT

 

Kod Kursus: TP000198C00024
Nama Kursus: MICROSOFT PROJECT AND AUTOCAD BASICS FOR ENGINEERING AND CONSTRUCTION
Kategori: Kejuruteraan
Durasi Latihan: 5 Hari
Microsoft Project BasicsAutoCAD 2D Basics
Getting Started with Microsoft ProjectCreating Basic Drawing
Creating a Project Plan Drawing Organization & Inquiry Commands
Managing Tasks in a Project Plan Manipulate Object properties
Managing Resources in a Project Plan Altering Objects
Finalizing a Project Plan Dimensioning
Exchanging Project Plan Data with Other Applications Annotating Drawing
Updating a Project Plan Hatching Objects
Managing Project Costs
Reporting Project Plan Information
Reuse Project Plan Information

 

Kod Kursus: TP000198C00023
Nama Kursus: AUTOCAD 2D BASICS AND 3D MODELLING FOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
Kategori: Kejuruteraan
Durasi Latihan: 5 Hari
AutoCAD 2D BasicsAutoCAD 3D Essentials
Creating Basic Drawing3D Space
Drawing Organization & Inquiry CommandsGetting started with Solid Modeling
Manipulate and Altering Object PropertiesWorking in 3D Space
DimensioningUCS
Annotating DrawingExtrude
Hatching ObjectsSlice
Using Blocks and Attributes. Adding extra data to blocks
Creating Solid Models
Creating Title Blocks From ScratchEditing Solid Models (II)
Creating and Modifying Layouts and Using Page SetupsEditing Solid Models (III)
Modifying and Controlling Object Visibility in Layout Viewports and Using Page Setups

 

Kod Kursus: TP000198C00016
Nama Kursus: AUTOCAD 3D ESSENTIALS
Kod Kursus: TP000198C00017
Nama Kursus: AUTOCAD 3D ESSENTIALS (MOD ONLINE)
Kategori: Kejuruteraan
Durasi Latihan: 2 Hari
AutoCAD 3D Essentials
3D Space
Getting started with Solid Modeling
Working in 3D Space
UCS
Extrude
Slice
Creating Solid Models
Editing Solid Models (II)
Editing Solid Models (III)

 

Kod Kursus: TP000198C00015
Nama Kursus: AUTOCAD 2D BASICS FROM ZERO
Kod Kursus: TP000198C00018
Nama Kursus: AUTOCAD 2D BASICS FROM ZERO (MOD ONLINE)
Kategori: Kejuruteraan
Durasi Latihan: 3 Hari
AutoCAD 2D Basics
Creating Basic Drawing
Drawing Organization & Inquiry Commands
Manipulate and Altering Object Properties
Dimensioning
Annotating Drawing
Hatching Objects
Using Blocks and Attributes. Adding extra data to blocks
Creating Title Blocks From Scratch
Creating and Modifying Layouts and Using Page Setups
Modifying and Controlling Object Visibility in Layout Viewports and Using Page Setups

 

Kod Kursus: TP000198C00014
Nama Kursus: MICROSOFT EXCEL BEGINNERS TO ADVANCED MASTERCLASS
Kod Kursus: TP000198C00019
Nama Kursus: MICROSOFT EXCEL BEGINNERS TO ADVANCED MASTERCLASS (MOD ONLINE)
Kategori: ICT
Durasi Latihan: 3 Hari
Microsoft Excel BasicsMicrosoft Excel IntermediateMicrosoft Excel Advanced
Getting started with Microsoft ExcelFormulas and functions What if Analysis
Entering and editing dataData Consolidate Data Tables
Modifying a worksheetData validation Working with outlines
Using functionsDatabase (table) Analysing Data with Pivot Tables
Formatting and PrintingConditional FormattingIndex and Match - V lookup and H lookup
Graphics and screenshots

 

Kod Kursus: TP000198C00013
Nama Kursus: MICROSOFT PROJECT BASICS FROM ZERO
Kod Kursus: TP000198C00020
Nama Kursus: MICROSOFT PROJECT BASICS FROM ZERO (MOD ONLINE)
Kategori: Kejuruteraan
Durasi Latihan: 2 Hari
Microsoft Project Basics
Getting Started with Microsoft Project
Creating a Project Plan
Managing Tasks in a Project Plan
Managing Resources in a Project Plan
Finalizing a Project Plan
Exchanging Project Plan Data with Other Applications
Updating a Project Plan
Managing Project Costs
Reporting Project Plan Information
Reuse Project Plan Information

 

Kod Kursus: TP000198C00026
Nama Kursus: DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL MASTERCLASS
Kategori: ICT
Durasi Latihan: 5 Hari
Digital Marketing 
Introduction to Social Media MarketingSearch Engine Optimisation
Social Media Marketing Campaign ConceptualizationPay Per Click Advertising
Social Media Marketing Campaign ExecutionDisplay and Video Advertising
Facebook Ads ManagerEmail Marketing
Analytics & MeasurementsPre-requisites & Requirements
Converting social media audiences into leads and customersLanguage of Instruction & Format
Social ListeningSocial Media Approach
Monitoring your Social Media PresenceDigital Marketing Strategy
DOs and DO NOTs in Social Media MarketingWebsite Optimization
Introduction to Search Engine Marketing

 

Bagaimana Untuk Memohon

 

Hubungi Kami

No.Tel :  03-80630414
Emel: info@caddesignschool.com / info@cadtraining.com.my

 

Author

WhatsApp chat